Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 18. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 2. 9. 2022
Poznámka:
Přílohy: