Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Vyvěšeno na úřední desku: 17. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 2. 9. 2022
Poznámka:
Přílohy: