Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – Martin Maček-Unesení o zrušení trvalého pobytu

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 9. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 3. 2023
Poznámka:
Přílohy: