Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích v k.ú. Chlumec n/C, Lovčice u Nového Bydžova, Nové Město na Cidlinou, Písek

Vyvěšeno na úřední desku: 11. 9. 2023
Sejmuto z úřední desky: 27. 9. 2023
Poznámka:
Přílohy: