Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 4. 2021
Sejmuto z úřední desky: 26. 5. 2021
Poznámka:
Přílohy: