Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 17. 8. 2022
Poznámka:
Přílohy: