Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy-Záplavové území pro významný vodní tok Bystřice

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 28. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: