Veřejná vyhláška Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desku: 7. 7. 2022
Sejmuto z úřední desky: 27. 7. 2022
Poznámka:
Přílohy: