Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.2.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 2. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: