Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 25.5.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 25. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: