Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 21.12.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: