Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 20.5.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: