Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 19.1.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 1. 2022
Sejmuto z úřední desky: 7. 3. 2022
Poznámka:
Přílohy: