Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 16.6.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 16. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: