Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 15.12.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 15. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 3. 2022
Poznámka:
Přílohy: