Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 10.8.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: