Usnesení zastupitelstva Obce Nové Město ze dne 10.2.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 2. 2021
Sejmuto z úřední desky: 10. 3. 2021
Poznámka:
Přílohy: