!!!!!Upozornění!!! Důrazně žádáme občany, kteří venčí psi na veřejném obecním prostranství, aby si po nich sbírali extrementy.

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: