Účetní závěrka Obce Nové Město za rok 2021

Vyvěšeno na úřední desku: 29. 6. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: