Účetní závěrka Obce Nové Město za rok 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 2. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: