Rozpočtové opatření Obec Nové Město č. 11/2022

Vyvěšeno na úřední desku: 31. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: