Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 8.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 11. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2024
Poznámka:
Přílohy: