Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 8/2022

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 9. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: