Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 7/2021

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: