Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 3.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 30. 4. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: