Rozpočtové opatření Obce Nové Město č. 1.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 28. 2. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: