Rozpočtové opatření č. 2/2023

Vyvěšeno na úřední desku: 31. 3. 2023
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: