Řízení o návrhy Změny č. 1 Územního plánu Nové Město-oznámení o konání veřejného projednání

Vyvěšeno na úřední desku: 20. 4. 2022
Sejmuto z úřední desky: 23. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: