Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Nové Město dne 21.12.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 26. 11. 2022
Sejmuto z úřední desky: 21. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: