Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město dne 20.10.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 10. 2021
Sejmuto z úřední desky: 20. 10. 2021
Poznámka:
Přílohy: