Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město dne 2.6.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 12. 5. 2021
Sejmuto z úřední desky: 2. 6. 2021
Poznámka:
Přílohy: