Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město dne 14.7.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 17. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2021
Poznámka:
Přílohy: