Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 29.6.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 13. 6. 2022
Sejmuto z úřední desky: 29. 6. 2022
Poznámka:
Přílohy: