Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 25.5.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 17. 5. 2022
Sejmuto z úřední desky: 25. 5. 2022
Poznámka:
Přílohy: