Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 10.8.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 1. 8. 2022
Sejmuto z úřední desky: 10. 8. 2022
Poznámka:
Přílohy: