Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 10.12.2021

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky: 28. 2. 2022
Poznámka:
Přílohy: