Pozvánka na veřejné zasedání OZ Obce Nové Město 1.12.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 11. 2022
Sejmuto z úřední desky: 1. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: