Pozvánka – 19.10.2022-Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 10. 2022
Sejmuto z úřední desky: 19. 10. 2022
Poznámka:
Přílohy: