Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Obec Písek – Výstavba chodníků Písek I. etapa

Vyvěšeno na úřední desku: 7. 9. 2023
Sejmuto z úřední desky: 27. 9. 2023
Poznámka:
Přílohy: