Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektrické energie bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny

Vyvěšeno na úřední desku: 24. 3. 2021
Sejmuto z úřední desky: 22. 4. 2021
Poznámka:
Přílohy: