Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Nové Město za období 2017-2021

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky: 26. 11. 2021
Poznámka:
Přílohy: