Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Nové Město 2017-2021

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky: 10. 10. 2021
Poznámka:
Přílohy: