Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Vyvěšeno na úřední desku: 2. 6. 2021
Sejmuto z úřední desky: 17. 6. 2021
Poznámka:
Přílohy: