Obecně závazná vyhláška obce Nové Město č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vyvěšeno na úřední desku: 15. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2022
Poznámka:
Přílohy: