Nařízení č. 1.2021 Obce Nové Město-O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky: 31. 1. 2022
Poznámka:
Přílohy: