Kanalizační řád Obce Nové Město

Vyvěšeno na úřední desku: 18. 7. 2022
Sejmuto z úřední desky: 31. 12. 2023
Poznámka:
Přílohy: