Dodatek č.1 – Smlouva o dílo č. 2409/2018 Inženýrské sítě pro nové RD

Vyvěšeno na úřední desku: 19. 8. 2021
Sejmuto z úřední desky: 30. 4. 2022
Poznámka:
Přílohy: