Poděkování za sobotní úklid naší obce v rámci akce Ukliďme Česko

V sobotu 1.4.2023 proběhla v naší obci akce Ukliďme Česko – Čisté Nové Město.

Chtěla bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům za hojnou účast napříč všemi generacemi, kteří i přes nepřízeň počasí odvedli veliký kus práce.
Uklidili jsme nejen obec, ale i přilehlé okolí.

Ilona Luňáková
Starostka obce

Poslední aktuality:

Share This